SIRENA TAKI ( SIRENA SIRENA )

05.06.2010 16:15

                    I

Sirena  siarena , mayu sirena

Sirena  sirena , qaqa sirena

Chuqchachallayki gustaruwashan

                  II

Allillapaqcha soltero karani,

allillapaqchá manzana karani

munasqy  horas purirukunaypaq

gustasqay horas pasiyarukunaypaq

                 III

soltero vidacha munaychama  kasqa

manzana vidacha  munaychama kasqa

piwanpas maywanpas  purirukunaypaq

                IV

Isku chakaschallay  kallilla kantuschay         bis

Allichallamanta  pasarachillaway

Allichallamanta chimparachikuway

                 V

Pasaruspaqa chimparuspaqa                  bis

Menostaña piensay noqawan tupayta       SIRENA  SIRENA

                   I

Sirena  siarena , mayu sirena

Sirena  sirena , qaqa sirena

Chuqchachallayki gustaruwashan

                  II

Allillapaqcha soltero karani,

allillapaqchá manzana karani

munasqy  horas purirukunaypaq

gustasqay horas pasiyarukunaypaq

                 III

soltero vidacha munaychama  kasqa

manzana vidacha  munaychama kasqa

piwanpas maywanpas  purirukunaypaq

                IV

Isku chakaschallay  kallilla kantuschay         bis

Allichallamanta  pasarachillaway

Allichallamanta chimparachikuway

                 V

Pasaruspaqa chimparuspaqa                  bis

Menostaña piensay noqawan tupayta       SIRENA  SIRENA

                   I

Sirena  siarena , mayu sirena

Sirena  sirena , qaqa sirena

Chuqchachallayki gustaruwashan

                  II

Allillapaqcha soltero karani,

allillapaqchá manzana karani

munasqy  horas purirukunaypaq

gustasqay horas pasiyarukunaypaq

                 III

soltero vidacha munaychama  kasqa

manzana vidacha  munaychama kasqa

piwanpas maywanpas  purirukunaypaq

                IV

Isku chakaschallay  kallilla kantuschay         bis

Allichallamanta  pasarachillaway

Allichallamanta chimparachikuway

                 V

Pasaruspaqa chimparuspaqa                  bis

Menostaña piensay noqawan tupayta       SIRENA  SIRENA

                   I

Sirena  siarena , mayu sirena

Sirena  sirena , qaqa sirena

Chuqchachallayki gustaruwashan

                  II

Allillapaqcha soltero karani,

allillapaqchá manzana karani

munasqy  horas purirukunaypaq

gustasqay horas pasiyarukunaypaq

                 III

soltero vidacha munaychama  kasqa

manzana vidacha  munaychama kasqa

piwanpas maywanpas  purirukunaypaq

                IV

Isku chakaschallay  kallilla kantuschay         bis

Allichallamanta  pasarachillaway

Allichallamanta chimparachikuway

                 V

Pasaruspaqa chimparuspaqa                  bis

Menostaña piensay noqawan tupayta       SIRENA  SIRENA

                   I

Sirena  siarena , mayu sirena

Sirena  sirena , qaqa sirena

Chuqchachallayki gustaruwashan

                  II

Allillapaqcha soltero karani,

allillapaqchá manzana karani

munasqy  horas purirukunaypaq

gustasqay horas pasiyarukunaypaq

                 III

soltero vidacha munaychama  kasqa

manzana vidacha  munaychama kasqa

piwanpas maywanpas  purirukunaypaq

                IV

Isku chakaschallay  kallilla kantuschay         bis

Allichallamanta  pasarachillaway

Allichallamanta chimparachikuway

                 V

Pasaruspaqa chimparuspaqa                  bis

Menostaña piensay noqawan tupayta       SIRENA  SIRENA

                   I

Sirena  siarena , mayu sirena

Sirena  sirena , qaqa sirena

Chuqchachallayki gustaruwashan

                  II

Allillapaqcha soltero karani,

allillapaqchá manzana karani

munasqy  horas purirukunaypaq

gustasqay horas pasiyarukunaypaq

                 III

soltero vidacha munaychama  kasqa

manzana vidacha  munaychama kasqa

piwanpas maywanpas  purirukunaypaq

                IV

Isku chakaschallay  kallilla kantuschay         bis

Allichallamanta  pasarachillaway

Allichallamanta chimparachikuway

                 V

Pasaruspaqa chimparuspaqa                  bis

Menostaña piensay noqawan tupayta       

—————

Volver