CANCIONES

CANCIONERO: CARNAVALES EN QUECHUA

LOMAS PHUYU Maypas qhawarin haqay  urquta Maypas qhawarin haqay  q’asata Iphulla paralla   tapaykamushan Iphuyulla paralla muyuykamushan                      II Manas...

—————